Ειδοποίηση

 

 

Κάθε πρόσωπο το οποίο εξασκεί, είτε άμεσα είτε έμμεσα το επάγγελαμα του Κτηματομεσίτη στην Κύπρο, χωρίς επίσημη άδεια, η οποία εκδίδεται από το «Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών», (το οποίο είναι ημι – Κυβερνητικό Συμβούλιο ), διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του από Κυπριακό Δικαστήριο, κινδυνεύει να καταδικαστεί μέχρι 12 μήνες φυλάκιση, ή να πληρώσει ένα πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλίαδες πεντακόσια ευρώ ή και τις δύο αυτές ποινές δηλαδή και φυλάκιση και χρηματική ποινή.
Βλέπε νόμο "Estate Agents Νόμος 71 (1) / 2010"  

Η παράνομη εξάσκηση του επαγγέλματος θεωρείται ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση. Οι μη αδιούχοι - παράνομοι που υποκρίνονται ότι είναι Κτηματομεσιτηκά Γραφεία
Κάθε πρόσωπο που δεν διαθέτει σε ετήσια βάση την επίσημη Άδεια από τον νόμιμο Σύνδεσμο Κτηματομεσιτών, διαπράττει επίσης ποινικό αδίκημα, εφόσον «διαφημίζει ή προωθεί ή και προτείνει οποιανδήποτε πώληση ή ενικοίαση ή αγορά ακινήτων ή οποιανδήποτε άλλη συναλλαγή που αφορά ακίνητη περιουσία και ότι κατά τον κρίσιμο χρόνο δεν είχε μητρώο στο όνομα του ή στο όνομα του από τον γάμο του ή εξ αίματος μέχρι δευτέρου βαθμού, ή στο όνομα μιας εταιρείας της οποίας είναι διευθυντής ή εκτελεστικός διευθυντής. "
Οι εγγεγραμμένοι Κτηματομεσίτες είναι υπόχρεοι να έχουν σε περίοπτη θέση την σχετική επαγγελματική άδεια στο γραφείο τους, ούτως ώστε να μπορεί να επιθεωρηθεί από όλους τους πελάτες.
Η Κυπριακή Κυβέρνηση έχει κάνει αυτό το νόμο για την προστασία των αγοραστών ακινήτων από όσους προσπαθούν να τους εξαπατήσουν.

Δεν πρέπει να πληρώσετε καμία προμήθεια σε κανέναν εκτός και αν σας παρουσιάσει την επίσημη άδεια πρακτόρων ακίνητων περιουσιών και τον αριθμό εγγραφής του.

Σας προτρέπουμε να καταγγέλετε όλους τους παράνομους κτηματομεσίτες στο :
«Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών»,
Τηλ: + 357 22666377, + 357 22518451, Φαξ: + 357 22518490,
E-mail: mesitwn@cytanet.com.