Διαδικασία ΑγοράςΔεν είναι τόσο δύσκολη όσο φαίνεται με την πρώτη ματιά.

Για να αγοράσει κάποιος ακίνητο στη Κύπρο θα πρέπει να λάβει υπόψη τα ακόλουθα.

Τα άτομα που δεν είναι πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν ακίνητα στην απόλυτη κυριότητα τους, ενώ οι υπεράκτιες εταιρίες μπορούν να αγοράσουν χώρο για την επιχείρησή τους ή για τη διαμονή των αλλοδαπών υπαλλήλων τους.
Οι ξένοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν ένα ακίνητο για προσωπική χρήση (ένα διαμέρισμα, ή ένα οικόπεδο, ή ένα σπίτι, και ολόκληρο το εμβαδόν δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4012 τετραγωνικά μέτρα).

1. Αφού εξετάσετε τις διαθέσιμες επιλογές και αποφασίσετε σχετικά με αυτό που σας αρέσει στη συνέχεια δίδετε μια προκαταβολή του ύψους των 5.000 ευρώ. Αφού δοθεί η προκαταβολή, το σχετικό ακίνητο θα αποσυρθεί από την πώληση έως και για 1 μήνα.

2. Το Συμβούλιο των Υπουργών χορηγεί την άδεια για να αγοράσετε το ακίνητο. Μετά την παραλαβή επιβεβαίωσης από το Κτηματολογικό Γραφείο, θα πρέπει να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό για την πληρωμή στον πωλητή του ακινήτου. Οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιούνται σε ευρώ ή άλλα ξένα νομίσματα. Πληρωμές μέσω εμβασμάτων είναι αποδεκτές.

3. Στη συνέχεια με την υπογραφή του συμβολαίου και θα πρέπει να πληρώσετε την πρώτη δόση η οποία θα είναι του 40% του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας (5.000 ευρώ που καταβάλατε νωρίτερα συμπεριλαμβάνεται). Για να γίνει το συμβόλαιο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις νομικές υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία μας ή να ζητήσετε για ένα ανεξάρτητο νομικό σύμβουλο. Οι νομικές υπηρεσίες πληρώνονται από εσάς και θα αποτελούν περίπου το 1% της πραγματικής τιμής του ακινήτου.

4. Πριν από την αγορά και την υπογραφή συμβολαίου θα πρέπει να γίνει από μερος του αγοραστή ενδελεχής έλεγχος του ακινήτου, για τον τίτλο ιδιοκτησίας, τυχόν περιορισμούς στην χρήση, τυχόν υποθήκη κλπ στο Κτηματολόγιο.

5. Επιβάλλεται η καταβολή τέλους χαρτοσήμανσης για τη νομιμοποίηση της αγοράς του ακινήτου  στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων. Η υποχρεωτική επικύρωση των εγγράφων στο Μητρώο Ιδιοκτησίας του Κτηματολογίου, θα χρησιμεύσει ως μια αξιόπιστη προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των αλλοδαπών πολιτών. Με την κατάθεση του συμβολαίου, η εν λόγω ιδιοκτησία δεν είναι δυνατόν να αγοραστεί, πωληθεί, ενοικιαστεί ή υποθηκευτεί χωρίς εσεις να ξέρετε γι 'αυτό.

6. Όταν όλες οι παραπάνω διαδικασίες ολοκληρωθούν, θα πρέπει να πληρώσετε το υπόλοιπο της δόσης, σύμφωνα με το συμβόλαιο, δηλαδή το υπόλοιπο 60%. Όλη η γραφική εργασία θα έχει ολοκληρωθεί σε περίπου 1 μήνα.

7. Το τελευταίο στάδιο για την αγορά ακινήτου στην Κύπρο θα λάβει έναν τίτλο στο Περιφερειακό Κτηματολόγιο με την παρουσία του πωλητή και του αγοραστή. Ο αγοραστής θα πρέπει να   προσκομίσει αποδείξεις που να αποδεικνύουν ότι το τέλος εγγραφής και καταβολής των φόρων περιουσίας έχουν καταβληθεί.
Είναι δυνατή η αγορά ακινήτου με πίστωση. Οι Κυπριακές τράπεζες παρέχουν μακροπρόθεσμα ενυπόθηκα δάνεια με χαμηλά επιτόκια. Βασικά, οι τράπεζες χορηγούν δάνεια μέχρι και 15 χρόνια.
 Το δάνειο μπορεί να εκδοθεί σε οποιοδήποτε νόμισμα επιλέγεται από τον πελάτη μόνο για την αγορά υφιστάμενης οικίας ή διαμερίσματος ή ακινήτου υπό κατασκευή. Δεν χορηγούνται δάνεια .για την αγορά γης. Το ποσό του δανείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% της αξίας του ακινήτου.
 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οπιανδήποτε απορία έχετε.
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου / φαξ / e-mail και θα σας εξυπηρετήσουμε.
Skype: investiacyprus